Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)

Introductiehechtset met naald en draad

EduStitch is opgericht om jou snel en goed de basistechnieken van het hechten en knopen aan te leren en te verfijnen.

Deze cursus gaat in het bijzonder over het herkennen en herstellen van perineumletsel.
Onze e-learning helpt jou om meer achtergrond informatie te verkrijgen en kennis op te doen, voordat je de hands-on training gaat volgen.
Maar natuurlijk komt deze kennis ook van pas wanneer je besluit om na het volgen van deze e-learning geen aanvullende klassikale training te volgen.

We nemen je graag stap voor stap mee door de verschillende facetten van baringsletsel.
Elk hoofdstuk bevat aan het einde enkele kennisvragen.
Na het doorlopen van de gehele e-learning, wordt je kennis getoetst met een quiz.
Als je hiervoor tenminste een 70% score haalt, ben je helemaal klaar voor de hands-on training! Indien van toepassing kun je door ons bij voldoende score ook je PE punten laten toekennen voor je registratie bij de KNOV.

Wij zien er naar uit je te ontmoeten. Succes met de e-learning!

Tijdlijn en werkwijze

Het doorlopen van deze e-learning duurt ongeveer 2 uur. Je kunt dit het beste in één of twee keer doen. Deze e-learning is niet alleen te gebruiken op een PC of laptop, maar ook op een tablet.
Op een aantal pagina’s staat een    knop. Als je hierop klikt krijg je extra achtergrondinformatie te zien.

Achtergrond en accreditatie

De lesmethode en het lesmateriaal van EduStitch zijn mede ontwikkeld en beproefd aan de Medische Faculteit van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en worden sinds 2008 in de praktijk toegepast en continu vernieuwd.

De e-learning perineumletsel van EduStitch is ontwikkeld door een ervaren verloskundearts, gynaecoloog en chirurg en in 2023 geïntroduceerd als aanvulling en voorbereiding op de vaardigheidstraining ‘Herkennen en herstellen van baringsletsel‘. Inmiddels is gebleken dat niet alleen vanuit verloskundigen, maar ook vanuit A(N)IOS gynaecologie behoefte bestaat aan deze e-learning. Ook zij zijn van harte welkom om aan te sluiten bij de klassikale training.

Wanneer je deze e-learning doorloopt als voorbereiding op de geaccrediteerde klassikale cursus, worden je accreditatiepunten (5 in totaal voor e-learning + cursus) na afloop van de cursus door ons bijgeschreven, mits je de eindtoets hebt gehaald (een score van minimaal 70%).
Volg je deze e-learning als ‘losse’ training en wil je in aanmerking komen voor de 1,5 PE punten voor je KNOV registratie, dan kun je deze punten door ons laten bijschrijven. Stuur ons in dat geval een e-mail.
Ook hier geldt dat je alleen punten ontvangt wanneer je minimaal 70% score hebt behaald bij je eindtoets.

Iedereen die de e-learning met een voldoende score afrondt, ontvangt na afloop een digitaal certificaat per e-mail.

Deze e-learning en de hands-on training pretenderen niet de enige juiste methode te zijn voor het herkennen en herstellen van perineumletsel. Wel zijn alle aanbevelingen evidence based en daar waar er meer opties mogelijk zijn, worden de gemaakte keuzes onderbouwd.

Waarom is deze training zo belangrijk?

Bij ruim 3 op de 4 vrouwen die vaginaal bevallen treedt baringsletsel op. De pijn die hierbij gepaard gaat heeft invloed op de fysieke, sociale en psychische toestand van de kraamvrouw. Onderzoek laat zien dat de techniek van de episiotomie, de hechttechniek, het gekozen hechtmateriaal en de kennis en vaardigheden van de zorgverlener direct invloed hebben op hoe goed baringsletsel herstelt. Het is daarnaast van groot belang al het bovenstaande up-to-date te houden; evidence based werken leidt tot minder complicaties.

Een cursus zoals aangeboden door EduStitch is zo opgebouwd dat al deze belangrijke facetten volgens de laatste (internationale) richtlijnen aan bod komen. Zorgverleners voelen zich vaak onzeker door onvoldoende kennis en opleiding. Ze hebben niet voldoende ervaring of training gehad in het correct plaatsen van een episiotomie, het herkennen van sfincterletsel en geen hands-on training gehad voor de toepassing van de beste hechttechniek. (Na)scholing is van groot belang en is internationaal bewezen effectief.

Zorgverleners die goed getraind zijn, hands-on en onder directe supervisie, zijn consistent beter in het herkennen en herstellen van baringsletsel. Er is veel belang bij periodiek blijven trainen na het behalen van de opleiding.

De Nederlandse situatie

Binnen het Landelijk Opleidingsprofiel Verloskunde van de SOV zijn het plaatsen en hechten van 5 episiotomieën en hechten van 5 perineumrupturen vastgesteld als eindtermen. Na de opleiding zal het echter regelmatig voorkomen dat deze ingrepen langere tijd niet worden uitgevoerd en dat daarmee de bekwaamheid vermindert. Voor jonge artsen zijn er zelfs helemaal geen eisen van bekwaamheid vastgelegd bij aanvang van hun werkzaamheden in de verloskunde.

Een episiotomie en het hechten van andere baringskanaalletsels zijn chirurgische handelingen waar een zekere mate van ervaring in opgedaan moet zijn én die met regelmaat moeten worden uitgevoerd om de kwaliteit te waarborgen. Het is dan ook onze mening dat het goed (en bij herhaling) trainen van verloskundig zorgverleners essentieel is. Dit zou zich voor verloskundigen niet moeten beperken tot de eisen die op dit moment gesteld worden voor het afstuderen.