Preview cursus Perineum letsel

Introductiehechtset met naald en draad

Dit is een preview van de e-learning perineumletsel van EduStitch, om je een idee te geven van wat je kunt verwachten. Het bevat dus slechts een zeer klein onderdeel van de werkelijke e-learning.

Achtergrond

De lesmethode en het lesmateriaal van EduStitch zijn mede ontwikkeld en beproefd aan de Medische Faculteit van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en worden sinds 2008 in de praktijk toegepast en continu vernieuwd. De e-learning perineum letsel van EduStitch is ontwikkeld door een ervaren verloskundearts, gynaecoloog en chirurg en in 2023 geïntroduceerd als aanvulling en voorbereiding op de vaardigheidstraining voor verloskundigen. Inmiddels is gebleken dat ook A(N)IOS gynaecologie baat hebben bij deze e-learning.

Deze e-learning en de hands-on training pretenderen niet de enige juiste methode te zijn voor het herkennen en herstellen van perineumletsel. Wel zijn alle aanbevelingen evidence based en daar waar er meer opties mogelijk zijn, worden de gemaakte keuzes onderbouwd.

De Nederlandse situatie

Binnen het Landelijk Opleidingsprofiel Verloskunde van de SOV zijn het plaatsen en hechten van 5 episiotomieën en hechten van 5 perineumrupturen vastgesteld als eindtermen. Na de opleiding zal het echter regelmatig voorkomen dat deze ingrepen langere tijd niet worden uitgevoerd en dat daarmee de bekwaamheid vermindert. Voor jonge artsen zijn er zelfs helemaal geen eisen van bekwaamheid vastgelegd bij aanvang van hun werkzaamheden in de verloskunde.

Een episiotomie en het hechten van andere baringskanaalletsels zijn chirurgische handelingen waar een zekere mate van ervaring in opgedaan moet zijn én die met regelmaat moeten worden uitgevoerd om de kwaliteit te waarborgen. Het is dan ook onze mening dat het goed (en bij herhaling) trainen van verloskundig zorgverleners essentieel is. Dit zou zich voor verloskundigen niet moeten beperken tot de eisen die op dit moment gesteld worden voor het afstuderen.

Inhoud e-learning:

  • Functionele anatomie bekkenbodem
  • Incidentie, prevalentie en preventie baringsletsel
  • Episiotomie
  • Classificeren en herkennen perineum letsel
  • Hechten van baringsletsel
  • Tussentoetsen en eindtoets