Steeds meer ziekenhuizen zetten onze e-learning ‘herkennen en herstellen van perineumletsel’ in ter ondersteuning van het inwerken van nieuwe collega’s. A(N)IOS gynaecologie & (PA) klinische verloskundigen bereiden zich hiermee zelfstandig voor op de praktijk, wanneer het hen uitkomt: thuis of in het ziekenhuis. Samen verbeteren we de patiëntenzorg op de verloskamers: ‘Education before the job!’

EduStitch heeft de -inmiddels door KNOV geaccrediteerde – evidence based e-learning ontwikkeld. Deze e-learning is uitermate geschikt voor iedereen die in de verloskunde werkt en wordt steeds vaker vanuit de vakgroep aangeboden aan nieuwe jonge collega’s. Een betere basis voor beginnende collega’s begint immers bij een goede basiskennis en praktische handvatten. In de praktijk merken we dat er (te) weinig aandacht is voor dit onderdeel van de verloskunde tijdens de inwerkperiode en dat het inwerken vaak geschiedt door verschillende, niet daarvoor getrainde, collega’s. Terwijl 3 op de 4 vrouwen enige vorm van perineumletsel oploopt tijdens de partus!* Er wordt daarnaast vaak kennis overdragen uit eigen ervaring en niet perse naar de laatste inzichten.

In de e-learning herkennen en herstellen van perineumletsel wordt duidelijke theoretische informatie en praktische uitleg geven over anatomie van de bekkenbodem, prevalentie en preventie technieken, herkennen van verschillende rupturen en alles over episiotomieën. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de keuze voor hechtmateriaal en instrumentarium. Er zijn duidelijke illustraties en instructievideo’s opgenomen en de opgedane kennis wordt per hoofdstuk getoetst. De e-learning wordt afgesloten met een eindtoets, na het behalen van deze toets wordt digitaal een certificaat verstrekt aan de deelnemer.

De e-learning is samengesteld in samenwerking met o.a. drs. Britt Oomen (verloskundearts Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, voorzitter van de VVAN (Vereniging VerloskundeArtsen Nederland) en tevens docent bij EduStitch).

Education before the job

Voor een eenmalig bedrag van € 60 kan een jaar lang gebruik gemaakt worden van de e-learning. Zodat jouw collega’s ook in een later stadium kunnen teruggrijpen naar deze kennis en vaardigheidstraining.

 

*perined cijfers 2022

 

Edustitch biedt ook klassikale (na)scholingen aan: hands-on, verzorgd door ervaren verloskundeartsen en gynaecologen. Deze scholingen kunnen ook incompany worden verzorgd.

Klik hier voor meer informatie over de klassikale cursus en hier voor meer informatie over de e-learning en mail of bel ons gerust bij opmerkingen of vragen.

 

#verloskamers #verloskundigen #educationbeforethejob #vaardigheidstraining #elearning #nascholing #bijscholing #inwerkperiode #AIOS #ANIOS #gynaecologie #incompany #perineumletsel #baringsletsel