Vereniging Specialisten in Ouderengeneeskunde (Verenso)

Enig resultaat

De Basic Surgical Skills cursus is onder accreditatie gebracht van het College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH), Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en van de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso). De cursus levert 3 PE-punten op.

250