Basic Surgical Skills cursus voor verloskundigen

250

Basic Surgical Skills cursus voor verloskundigen die BIG geregistreerd zijn of werken onder supervisie van een BIG geregistreerde arts of verloskundige. Aan onze cursus nemen ook vaak ANIOS en AIOS gynaecologie deel, verloskundigen i.o. en verloskundigen die hun opleiding in België hebben gevolgd en/of in België werkzaam zijn. De indeling per cursusgroep wordt zoveel mogelijk gemaakt op basis van ervaring. KNOV geregistreerden ontvangen na afloop 5 PE-punten.

Wissen