Basic Surgical Skills cursus

250

Geaccrediteerde cursus Basic Surgical Skills / Cursus kleine chirurgische vaardigheden voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, verpleegkundig specialisten, physician assistants, verpleegkundigen en zij die hiervoor in opleiding zijn. Bij gebleken belangstelling vanuit een andere discipline wordt accreditatie aangevraagd. De indeling per cursusgroep wordt zoveel mogelijk gemaakt op basis van beroep en ervaring.

Wissen